Matematik Tarihi (Fen Fak.)

Dersin amacı: Eski uygarlıklarda matematiğin gelişimi hakkında öğrenciyi bilgilendirmek. Matematik tarihi çalışmalarıyla ilgili literatür, eski uygarlıklarda (Sümer, Babil, Mısır, Yunanistan, Çin, Hindistan, İslam, Ortaçağ vb.) matematiğin gelişimi ve bu uygarlıkların matematiğe katkıları, matematik tarihi çalışmalarıyla ilgili araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek.

Dersin işlenişi: Her hafta dersten önce o haftaki ders notu ve gerekirse yardımcı internet linkleri buradan yayınlanacaktır. Ders notu yazmak ile zaman kaybedilmeden, konular tartışılarak, ders sonlarında konu ile ilgili belgesel gösterimi ve ilave bilgiler verilerek projeksiyon cihazı ile işlenecektir. Gerekirse konu ile ilgili ödevler verilecektir. Dönem sonu öğrenciler kendilerine verilen konuda sunum yapacaklardır.

Yararlanılan ve Tavsiye Edilen Kaynaklar:

1. Matematiğin Kısa Bir Tarihi, Ali Ülger (Temel alınan kaynak)
2. Matematik Tarihi, Hüseyin Etikan
3. Matematik Tarihi, İsmail Naci Cangül
4. Matematik Tarihi, Florian Cajori
5. Matematik Tarihi, Carl B. Boyer
6. Kısa Matematik Tarihi, Dirk J. Struik


UYARI: Ders notlarında çeşitli yazım hatalarının olması muhtemeldir, gerekirse ders anlatılırken düzeltmeler yapılacaktır. Bu nedenle derslere aktif katılmanızda fayda vardır.Dersin Yeri: Çevrimiçi
Dersin Günü ve Saati: Cumartesi 09:00 - 11:00


Bu Ders Notları: (Fen Fakültesi Ortak Seçmeli Dersi içindir)

1. Hafta (Tanışma ve ders hakkında ön bilgi)
2. Hafta (Matematiğin başlangıcı, Mısır matematiği)
3. Hafta (Mezopotamya matematiği)
4. Hafta (Yunan Matematiği)
5. Hafta (Yunan Matematiği)
6. Hafta (Çin ve Hint Matematiği)

7. Hafta (İslam Medeniyeti Matematiği-1)
8. Hafta (İslam Medeniyeti Matematiği-2)
9. Hafta (İslam Medeniyeti Matematiği-3) + Ek Dosya (İslam Mat.)
10. Hafta (Rönesans Matematiği)
11. Hafta (1600-1700'lü yıllar)
12. Hafta (Klasik matematik Dönemi)
13. Hafta (Modern Matematik Dönemi)Sorularının cevabı TurkmathForum'da olabilir!

turkmath.org/forum/


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder