Matematik Tarihi (Fen Fak.)

Dersin amacı: Eski uygarlıklarda matematiğin gelişimi hakkında öğrenciyi bilgilendirmek. Matematik tarihi çalışmalarıyla ilgili literatür, eski uygarlıklarda (Sümer, Babil, Mısır, Yunanistan, Çin, Hindistan, İslam, Ortaçağ vb.) matematiğin gelişimi ve bu uygarlıkların matematiğe katkıları, matematik tarihi çalışmalarıyla ilgili araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek.

Dersin işlenişi: Her hafta dersten önce o haftaki ders notu ve gerekirse yardımcı internet linkleri buradan yayınlanacaktır. Ders notu yazmak ile zaman kaybedilmeden, konular tartışılarak, ders sonlarında konu ile ilgili belgesel gösterimi ve ilave bilgiler verilerek projeksiyon cihazı ile işlenecektir. Gerekirse konu ile ilgili ödevler verilecektir. Dönem sonu öğrenciler kendilerine verilen konuda sunum yapacaklardır.  İÜ ÖYS Çevrimiçi

Yararlanılan ve Tavsiye Edilen Kaynaklar:

1. Matematiğin Kısa Bir Tarihi, Ali Ülger (Temel alınan kaynak)
2. Matematik Tarihi, Hüseyin Etikan
3. Matematik Tarihi, İsmail Naci Cangül
4. Matematik Tarihi, Florian Cajori
5. Matematik Tarihi, Carl B. Boyer
6. Kısa Matematik Tarihi, Dirk J. Struik


UYARI: Ders notlarında çeşitli yazım hatalarının olması muhtemeldir, gerekirse ders anlatılırken düzeltmeler yapılacaktır. Bu nedenle derslere aktif katılmanızda fayda vardır.

Sınavlar: ???? Fakülteden yapılacak duyuruları takip ediniz. ????

Dersin Yeri: İÜ ÖYS Çevrimiçi
Dersin Günü ve Saati: Çarşamba 18:00 - 20:00


Ders Notları: (Fen Fakültesi Havuz Dersi, 2022-2023 Uzaktan)

1. Hafta (Ders hakkında ön bilgi, Matematiğin başlangıcı, Mısır matematiği)
2. Hafta (Mısır matematiği, Mezopotamya matematiği)
3. Hafta (Mezopotamya matematiği)
4. Hafta (Yunan matematiği)
5. Hafta (Yunan matematiği, Çin matematiği)
6. Hafta (Hint matematiği)

Arasınav Haftası

7. Hafta (İslam medeniyeti matematiği)
8. Hafta (İslam medeniyeti matematiği)
9. Hafta (Rönesans Matematiği)
10. Hafta (1600-1700'lü yıllar)
11. Hafta (Klasik matematik dönemi, modern matematik dönemi)
12. Hafta (Modern matematik dönemi)


Sorularının cevabı TurkmathForum'da olabilir!

turkmath.org/forum/


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder