Matematik Tarihi I-II (Bil.Trh.Böl.)

Matematik Tarihi I        |      Matematik Tarihi II


Dersin amacı: Eski uygarlıklarda matematiğin gelişimi hakkında öğrenciyi bilgilendirmek. Matematik tarihi çalışmalarıyla ilgili literatür, eski uygarlıklarda (Mısır, Mezopotamya, Yunan, Çin, Hint) matematiğin gelişimi ve bu uygarlıkların matematiğe katkıları, matematik tarihi çalışmalarıyla ilgili araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek.

Dersin işlenişi: Konular tartışılarak ve ilave bilgiler verilerek projeksiyon cihazı ile işlenecektir. Gerekirse konu ile ilgili ödevler verilecektir.


Yararlanılan ve Tavsiye Edilen Kaynaklar:
1. Matematiğin Kısa Bir Tarihi, Ali Ülger (Temel alınan kaynak)
2. Matematik Tarihi, Hüseyin Etikan
3. Matematik Tarihi, İsmail Naci Cangül
4. Matematik Tarihi, Florian Cajori
5. Matematik Tarihi, Carl B. Boyer
6. Kısa Matematik Tarihi, Dirk J. Struik
7. Matematik tarihi Giriş, David M. Burton

UYARI: Ders notlarında çeşitli yazım hatalarının olması muhtemeldir, gerekirse ders anlatılırken düzeltmeler yapılacaktır. Bu nedenle derslere aktif katılmanızda fayda vardır.


Dersin Yeri: D233 B Blok II. Kat 06
Dersin Günü ve Saati: Salı Saat: 14:00 - 16:10


MATEMATİK TARİHİ I (Bilim Tarihi Bölümü, 2023-2024 Güz Dönemi)

1. Hafta (Tanışma, ders ve işlenişi hakkında ön bilgi, giriş)
2. Hafta (Mısır medeniyeti matematiği)
3. Hafta (Mısır medeniyeti matematiği)
4. Hafta (Mezopotamya medeniyetleri matematiği)
5. Hafta (Mezopotamya medeniyetleri matematiği)
6. Hafta (Mezopotamya medeniyetleri matematiği)

Arasınav Haftası

7. Hafta (Yunan medeniyeti matematiği)
8. Hafta (Yunan medeniyeti matematiği)
9. Hafta (Yunan medeniyeti matematiği) 
10. Hafta (Çin matematiği) 
11. Hafta (Hint matematiği)
12. Hafta (Ö
ğrenci sunumları) + Matematik Üzerine Sokratik Bir Diyalog (Alfred Renyi)
MATEMATİK TARİHİ II 
 (Bilim Tarihi Bölümü, 2023-2024 Bahar Dönemi)

1. Hafta (Tanışma, Matematik Tarihi I dersi genel tekrar)
2. Hafta 
(İslam medeniyeti matematiği)
3. Hafta 
(İslam medeniyeti matematiği)
4. Hafta 
(İslam medeniyeti matematiği)
5. Hafta 
(İslam medeniyeti matematiği)
6. Hafta 
(Ortaçağ, Rönesans Devri matematiği)

Arasınav Haftası

7. Hafta 
(Ortaçağ, Rönesans Devri matematiği)
8. Hafta 
(1600-1700 yılları arasındaki gelişmeler)
9. Hafta 
(18.yy Klasik Matematik Dönemi)
10. Hafta 
(19.yy Klasik Matematik Dönemi)
11. Hafta 
(20.yy Modern Matematik Dönemi)
12. Hafta 
(20.yy Modern Matematik Dönemi)Sorularının cevabı TurkmathForum'da olabilir!

turkmath.org/forum/

1 yorum: