Matematik Tarihi I-II (Bil.Trh.Böl.)

Matematik Tarihi I        |      Matematik Tarihi II


Dersin amacı: Eski uygarlıklarda matematiğin gelişimi hakkında öğrenciyi bilgilendirmek. Matematik tarihi çalışmalarıyla ilgili literatür, eski uygarlıklarda (Mısır, Mezopotamya, Yunan, Çin, Hint) matematiğin gelişimi ve bu uygarlıkların matematiğe katkıları, matematik tarihi çalışmalarıyla ilgili araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek.

Dersin işlenişi: İstanbul Üniversitesi ÖYS üzerinden çevrimiçi olarak işlenecektir.
Her hafta dersten önce o haftaki ders notu ve gerekirse yardımcı internet linkleri buradan yayınlanacaktır. Ders notu yazmak ile zaman kaybedilmeden, konular tartışılarak ve ilave bilgiler verilerek projeksiyon cihazı ile işlenecektir. Gerekirse konu ile ilgili ödevler verilecektir.

Yararlanılan ve Tavsiye Edilen Kaynaklar:

1. Matematiğin Kısa Bir Tarihi, Ali Ülger (Temel alınan kaynak)
2. Matematik Tarihi, Hüseyin Etikan
3. Matematik Tarihi, İsmail Naci Cangül
4. Matematik Tarihi, Florian Cajori
5. Matematik Tarihi, Carl B. Boyer
6. Kısa Matematik Tarihi, Dirk J. Struik
7. Matematik tarihi Giriş, David M. Burton

UYARI: Ders notlarında çeşitli yazım hatalarının olması muhtemeldir, gerekirse ders anlatılırken düzeltmeler yapılacaktır. Bu nedenle derslere aktif katılmanızda fayda vardır.


MATEMATİK TARİHİ I

1. Hafta (Tanışma, ders ve işlenişi hakkında ön bilgi, giriş)

2. + 3. Hafta (Mısır medeniyeti matematiği)

4. + 5. + 6. Hafta (Mezopotamya medeniyetleri matematiği)

7. + 8. Hafta (Yunan medeniyeti matematiği) + Belgesel gösterimi "BBC Documentary, The Story Of Maths"

9. Hafta (Çin matematiği) 

10. + 11. Hafta (Hint matematiği) +  Belgesel gösterimi "BBC Documentary, The Story Of Maths"

12. Hafta (Sonsuzluk Teorisi adlı Film gösterimi)

13.+14. Hafta (Öğrenci sunumları) + Matematik Üzerine Sokratik Diyalog (Alfred Renyi)Matematik Tarihi II

1. Hafta (Tanışma, Matematik Tarihi I dersi genel tekrar)

2. Hafta (İslam matematiği, Beyt'ül Hikmet)

3. Hafta (Harezmi, Ebu Kamil)

4. Hafta (Beni Musa Kardeşler, Sabit Bin Kurra, Ömer Hayyam, Şarafeddin al-Tusi)

5. Hafta (Hint-Arap sayı sistemi)  + Ek Dosya (İslam Mat.)

6. Hafta (Ortaçağ, Rönesans Devri Matematiği, Fibonacci, Tartaglia, Cardano)
7. Hafta (1600-1700 Yılları arasındaki gelişmeler, Fermat, Descartes, Newton, Leibniz

8. Hafta (18.yy Klasik Matematik Dönemi, Euler, Laplace, Lagrange, d'Alambert )  

9. Hafta (19.yy Klasik Matematik Dönemi, Abel, Cauchy, Weierstrass, Dirichlet, Gauss, Lobachevsky, Bolyai, Riemann )

10. Hafta (20.yy Modern Matematik Dönemi 1, Cantor ) 

11. Hafta (20.yy Modern Matematik Dönemi 2, Hilbert, Gödel, Russel, Turing, Cahit Arf) Sorularının cevabı TurkmathForum'da olabilir!

turkmath.org/forum/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder