Bilim Felsefesi

Dersin amacı: Bu dersin amacı, bilimin anlamı ve amacını açıklamak, bilimin niteliklerini öğretmek, bilimsel yöntemleri tanıtmak, deney, gözlem ve ölçmenin önemini vurgulamak ve bilimsel teorilerin yapısını ve gelişimleri ile matematiğin doğuşu ve matematik felsefesi ekolleri hakkında temel bilgilerin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin işlenişi: Her hafta dersten önce o haftaki ders notu ve gerekirse yardımcı internet linkleri buradan yayınlanacaktır.  Ders projeksiyon cihazında sunu ile işlenecektir. Gerekirse konu ile ilgili ödevler verilecektir.


Yararlanılan Kaynaklar:
1) Cemal Yıldırım "Bilim Felsefesi"
2) Teo Grunberg, David Grunberg "Bilim Felsefesi"
3) Mustafa Ergün "Felsefeye Giriş"
4) B.L. Van Der Waerden "Bilimin Uyanışı, Eski Mısır, Babilonya ve Eski Yunan Matematiği"
5) Leon Horsten "Matematiğin Felsefesi"
6) Erhan Güzel "Matematik Felsefesi
UYARI: Ders notlarında çeşitli yazım hatalarının olması muhtemeldir, gerekirse ders anlatılırken düzeltmeler yapılacaktır. Bu nedenle derslere aktif katılmanızda fayda vardır.
DERS NOTLARI:
 1. Hafta (Bilim felsefesi nedir?)
 2. Hafta (Bilim nedir?, ürün olarak bilim, etkinlik olarak bilim yaklaşımları)
 3. Hafta (Bilimin nitelikleri)
 4. Hafta (Bilimin tarih içindeki gelişimi)
 5. Hafta (Klasik görüşe yapılan eleştiri, Bilimsel Yöntemin özellikleri)
 6. Hafta (Tümdengelim, tümevarım)

  ARASINAV HAFTASI
 7. Hafta (Olgu, gözlem, deney)
 8. Hafta (Ölçme ve önemi)
 9. Hafta (Ölçek türleri; nominal, ordinal, interval, rasyo ölçek)
 10. Hafta (Matematik Felsefesi, matmatikteki bunalımlar)
 11. Hafta (Mantıkçılık, Platonculuk)
 12. Hafta (Biçimcilik, Sezgicilik)Sorularının cevabı TurkmathForum'da olabilir!

turkmath.org/forum/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme