8 Mayıs 2016 Pazar

Türkiye'de Akademik Kariyere İlk Adım

Türkiye'de lisansüstü öğrenim yapmak ve araştırma görevlisi olmak isteyenler için aşağıdaki sunu faydalı olabilir.


25 Ağustos 2015 Salı

2014 yılında SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan matematik makalelerimiz hakkında

Bu yazıda 2014 yılında en fazla matematik yayını yapmış ülkelerden ilk 25 tanesinin  özellikle de Türkiye adresli yayınlara ait bir takım değerlendirmeler yapacağız. Acaba en çok hangi ülke matematik makalesi yayınlamış, ülkelerin nüfuslarına göre makale sayılarının oranı nedir, dünyadaki matematik makaleleri aynı zamanda diğer hangi araştırma alanları ile hangi oranda ilgili? Bu alanlarda Türkiye’nin durumu nedir? Hangi üniversitemiz kaç matematik araştırması yayınlamış, en çok hangi yazar yayın yapmış?
Yazarlarından en az birinin çalışma adresi olarak Türkiye’yi gösterdiği, SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan ve esas kategorisi matematik olan yayınların 2014 yılındaki sayısı 1108 olup, bu sayı ABD için 9512, Almanya için 3200,  İspanya için 2125, İran için 1398 olarak tespit edilmiştir.
Yazının Devamı için tıklayınız.2 Mart 2015 Pazartesi

TurkmathForum ve TurkmathBlog

Matematikçiler için iki yeni alan!

SORU & CEVAP PLATFORMU
Matematiksel formüllerin LaTeX kodlarıyla kolaylıkla yazılabildiği bir Soru&Cevap platformu, matematikçilerin üye olup sorular sorması, sorulan sorulara cevaplar vermesi ya da yol göstermesi beklenmektedir.

BLOG
Matematiğe dair söylemek istediği olanlara yönelik bir alan TurkmathBlog. Matamatiğe ait popüler konular, özel konular, tavsiyeler, kitap incelemeleri, hatıralar vs. ya da mevcut Matematik Blogunuzu tanıtma imkanı.

Sosyal Medya Sayfaları
Beğenir veya takip ederseniz yeni sorular veya blog yazıları sayfanıza düşecektir.

Faydalı olması dileğiyle...


20 Şubat 2015 Cuma

Türkiye Adresli Matematik Yayınlarının AMS Konu Sınıflarına Göre Yıllık Sayıları (2004-2013)

Son yıllarda (2004-2013) Türkiye'de matematik araştırmacıları hangi konu sınıflarında çalışıyor hangi alanlar daha popüler ve bunların yıllara göre sayıları nedir? 

Bu sorulara MathSciNet verilerini kullanarak Ağustos 2014'de yaptığım bir çalışmada bir miktar yanıt bulabilirsiniz. Ham olarak duran bu veriler yorumlanmaya muhtaçtır. Bu çalışmada Türkiye'de çalışılan konuların tüm dünyada aynı konuda yapılan çalışmalara oranları da tespit edilmiştir, ancak henüz yayınlanacak duruma gelmediğinden paylaşılmamıştır. Yayına hazır hale geldiğinde o veriler de paylaşılacaktır.

Çalışmaya göre 2004-2013 tarihleri arasında tüm dünyada üretilen matematik yayınlarının birincil konu sınıflandırmalarına göre %6,1'i Partial differential equations, %5,1'i Statistics ve %5'i Numerical analysis sınıflarında yapılmıştır. Türkiye adresli yayınların ise %8,6'sı Differential geometry, %7,8'i Ordinary differential equations ve %6,3'ü Numerical analysis konu sınıflarında yapılmıştır.

İlginç bir sonuç SC Number:40 olan Sequences, series, summability alanında dünyada yapılan yayınların %23'ü Türkiye adresli, bu çok yüksek bir oran.

UYARI: Bu çalışmadaki veriler elde edilirken yapılan sorgular, birincil konu sınıflandırılmaları (MSC Primary) ve dergilerde yapılan yayınlar (Publication Type=(Journals)) alınarak yapılmıştır. Farklı sorgular farklı sonuçlar verebilir.

Çalışmanın web bağlantısı: http://www.turkmath.org/beta/mathscinet2004_2013.php

Faydalı olması ve kabaca da olsa bir fikir vermesi dileğiyle...

Özkan Değer3 Aralık 2014 Çarşamba

1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi

Ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarının yönlendirilmesinde, araştırmacı ve doktora öğrencileri sayıları, bilim ve teknolojiye yapılan yatırımlar vb. girdilerle birlikte bilimsel yayınlar, bunlara verilen atıflar, patentler gibi çıktılarla ilgili göstergelerin analizi büyük önem taşımaktadır. Birçok ülkede uzun yıllardır düzenli olarak, diğer ülkelerle kıyaslamaların ve sıralamaların da yer aldığı bu tür göstergeleri içeren raporlar yayınlanmaktadır. Ülkelerin araştırma ve geliştirme politikalarının yönlendirilmesinde, uzman görüşleriyle birlikte bu raporlardaki bibliyometrik göstergelerden yararlanılmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Mayıs 2007’de benzer bir raporun ülkemiz için de hazırlanması amacıyla gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Bu çerçevede çeşitli ülkelerin bilim ve teknoloji göstergelerini içeren raporlar incelenmiş, konuyla ilgili literatüre ve Türkiye’nin 1997 – 2006 yılları arasındaki yayın ve atıf sayılarına dayanılarak elde edilen göstergeler hazırlanmıştır. Ön rapor niteliğindeki bu çalışmada yayın ve atıf sayıları temel alındığından bilim ve teknoloji çıktılarının yorumlanması üzerinde odaklanılarak araştırmacı sayılarına, bilim ve teknolojiye yapılan yatırımlara kısaca değinilmiştir. Çalışmada, ayrıca araştırmacıların üretkenliğiyle ilgili yayın, atıf ve araştırmacı sayılarını içeren göstergelere yer verilmemiştir. Çalışmalar sürmekte olup, her iki konu daha sonra oluşturulacak raporlarda ele alınacaktır. Bu raporun amacı, bilim ve teknoloji göstergeleri konusunda dünyadaki araştırma ve tartışmaları gündeme getirerek ülkemizin bilimsel araştırmalardaki son on yıllık performansını sergilemektir. Kullanılan bibliyometrik göstergelerin basit ve anlaşılabilir olmasına özellikle özen gösterilmiştir. Bu açıdan, tüm üniversite ve araştırma kurumları için konu alanlarına göre ayrıntılı bir analiz yapılmamıştır.

...22 Kasım 2014 Cumartesi

Matematik Kitapları

Amerikan Matematik Derneği (AMS) tarafından basılan en son matematik kitapları ile amazon.com sitesinde satışta olan matematik kitaplarını kategorilerine göre ayrılmış olarak aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
16 Kasım 2014 Pazar

Matematikçiler için iş ilanları

turkmath.org sitesinde yurt dışı iş ve kariyer olanaklarının güncel olarak yayınlandığı bir sayfa hizmete girdi.
Ayrıca yurt içi üniversitelerdeki Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman ilanları için 


Öğretim Üyesi ilanları için 

sayfalarına bakılabilir.