2 Mart 2015 Pazartesi

TurkmathForum ve TurkmathBlog

Matematikçiler için iki yeni alan!

SORU&CEVAP PLATFORMU
Matematiksel formüllerin LaTeX kodlarıyla kolaylıkla yazılabildiği bir Soru&Cevap platformu, matematikçilerin üye olup sorular sorması, sorulan sorulara cevaplar vermesi ya da yol göstermesi beklenmektedir.

BLOG
Matematiğe dair söylemek istediği olanlara yönelik bir alan TurkmathBlog. Matamatiğe ait popüler konular, özel konular, tavsiyeler, kitap incelemeleri, hatıralar vs. ya da mevcut Matematik Blogunuzu tanıtma imkanı.

Sosyal Medya Sayfaları
Beğenir veya takip ederseniz yeni sorular veya blog yazıları sayfanıza düşecektir.

Faydalı olması dileğiyle...


20 Şubat 2015 Cuma

Türkiye Adresli Matematik Yayınlarının AMS Konu Sınıflarına Göre Yıllık Sayıları (2004-2013)

Son yıllarda (2004-2013) Türkiye'de matematik araştırmacıları hangi konu sınıflarında çalışıyor hangi alanlar daha popüler ve bunların yıllara göre sayıları nedir? 

Bu sorulara MathSciNet verilerini kullanarak Ağustos 2014'de yaptığım bir çalışmada bir miktar yanıt bulabilirsiniz. Ham olarak duran bu veriler yorumlanmaya muhtaçtır. Bu çalışmada Türkiye'de çalışılan konuların tüm dünyada aynı konuda yapılan çalışmalara oranları da tespit edilmiştir, ancak henüz yayınlanacak duruma gelmediğinden paylaşılmamıştır. Yayına hazır hale geldiğinde o veriler de paylaşılacaktır.

Çalışmaya göre 2004-2013 tarihleri arasında tüm dünyada üretilen matematik yayınlarının birincil konu sınıflandırmalarına göre %6,1'i Partial differential equations, %5,1'i Statistics ve %5'i Numerical analysis sınıflarında yapılmıştır. Türkiye adresli yayınların ise %8,6'sı Differential geometry, %7,8'i Ordinary differential equations ve %6,3'ü Numerical analysis konu sınıflarında yapılmıştır.

İlginç bir sonuç SC Number:40 olan Sequences, series, summability alanında dünyada yapılan yayınların %23'ü Türkiye adresli, bu çok yüksek bir oran.

UYARI: Bu çalışmadaki veriler elde edilirken yapılan sorgular, birincil konu sınıflandırılmaları (MSC Primary) ve dergilerde yapılan yayınlar (Publication Type=(Journals)) alınarak yapılmıştır. Farklı sorgular farklı sonuçlar verebilir.

Çalışmanın web bağlantısı: http://www.turkmath.org/beta/mathscinet2004_2013.php

Faydalı olması ve kabaca da olsa bir fikir vermesi dileğiyle...

Özkan Değer3 Aralık 2014 Çarşamba

1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi

Ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarının yönlendirilmesinde, araştırmacı ve doktora öğrencileri sayıları, bilim ve teknolojiye yapılan yatırımlar vb. girdilerle birlikte bilimsel yayınlar, bunlara verilen atıflar, patentler gibi çıktılarla ilgili göstergelerin analizi büyük önem taşımaktadır. Birçok ülkede uzun yıllardır düzenli olarak, diğer ülkelerle kıyaslamaların ve sıralamaların da yer aldığı bu tür göstergeleri içeren raporlar yayınlanmaktadır. Ülkelerin araştırma ve geliştirme politikalarının yönlendirilmesinde, uzman görüşleriyle birlikte bu raporlardaki bibliyometrik göstergelerden yararlanılmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Mayıs 2007’de benzer bir raporun ülkemiz için de hazırlanması amacıyla gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Bu çerçevede çeşitli ülkelerin bilim ve teknoloji göstergelerini içeren raporlar incelenmiş, konuyla ilgili literatüre ve Türkiye’nin 1997 – 2006 yılları arasındaki yayın ve atıf sayılarına dayanılarak elde edilen göstergeler hazırlanmıştır. Ön rapor niteliğindeki bu çalışmada yayın ve atıf sayıları temel alındığından bilim ve teknoloji çıktılarının yorumlanması üzerinde odaklanılarak araştırmacı sayılarına, bilim ve teknolojiye yapılan yatırımlara kısaca değinilmiştir. Çalışmada, ayrıca araştırmacıların üretkenliğiyle ilgili yayın, atıf ve araştırmacı sayılarını içeren göstergelere yer verilmemiştir. Çalışmalar sürmekte olup, her iki konu daha sonra oluşturulacak raporlarda ele alınacaktır. Bu raporun amacı, bilim ve teknoloji göstergeleri konusunda dünyadaki araştırma ve tartışmaları gündeme getirerek ülkemizin bilimsel araştırmalardaki son on yıllık performansını sergilemektir. Kullanılan bibliyometrik göstergelerin basit ve anlaşılabilir olmasına özellikle özen gösterilmiştir. Bu açıdan, tüm üniversite ve araştırma kurumları için konu alanlarına göre ayrıntılı bir analiz yapılmamıştır.

...22 Kasım 2014 Cumartesi

Matematik Kitapları

Amerikan Matematik Derneği (AMS) tarafından basılan en son matematik kitapları ile amazon.com sitesinde satışta olan matematik kitaplarını kategorilerine göre ayrılmış olarak aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
16 Kasım 2014 Pazar

Matematikçiler için iş ilanları

turkmath.org sitesinde yurt dışı iş ve kariyer olanaklarının güncel olarak yayınlandığı bir sayfa hizmete girdi.
Ayrıca yurt içi üniversitelerdeki Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman ilanları için 


Öğretim Üyesi ilanları için 

sayfalarına bakılabilir. 

13 Eylül 2014 Cumartesi

İstanbul Kağıthane Eski Fotoğrafları

Fotoğrafların tamamını görmek için alttaki DEVAMI linkine basmanız gerekir!
Türkçe, Matematiğin en iyi öğrenildiği dillerden biri


Yapılan son araştırmalar Türkçe, Çince, Korece ve Japonca'da matematik öğretilirken kullanılan kelime ve ifadelerin İngilizce'dekilere kıyasla daha anlaşılır olduğu ve bu dilleri konuşan küçük çocukların sayı saymayı ve aritmetiği daha çabuk öğrendiğini belirtiyor.
Küçük çocukların matematiğin "yazılı" hali olan sayıları öğrenmesi konusunda etkili olan diller arası farklılıklar, psikolog ve eğitimciler tarafından giderek daha fazla ilgi görüyor. Son zamanlarda yapılan birkaç araştırmada İngilizce'deki kelimelerin çocukların sayı sayma ve aritmetik becerilerini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Ancak araştırmacılar, İngilizce konuşan çocuklardaki bu sorunu çözmek adına daha küçük yaşta matematik öğretmeye başlamak ve oyunlarla yeteneklerini geliştirmek gibi yolları işaret ediyor.
Konuyla ilgili örnek vermek adına ilk olarak Çince ve İngilizce arasındaki farklılıklar değerlendirilebilir. Northwestern Üniversitesi'nin eğitimle ilgilenen bölümünün onursal profesörü Karen Fuson ve Teksas A&M Üniversitesi'nde matematik eğitimi uzmanı ve profesörü Yeping Li, yıllardır Çince ve İngilizce arasındaki farkları ABD ve Çin'deki okullarda takip ediyor. Bu iki dil arasındaki farklardan biri ise Çince'deki sayıların yalnızca dokuz ismi, İngilizce'deki sayıların yaklaşık yirmi farklı ismi olması.
İngilizce'de ondan fazla sayının kendine has bir isminin olması ve bazı sayıların okunuşlarının birbirine benzemesi çocukların temel matematik eğitimi alırken zorlanmasına neden oluyor. Ayrıca çok basamaklı sayılarla toplama veya çıkarma işlemlerinde İngilizce sayı isimlerinin yarattığı karışıklık, çocukların bu sayıların matematiksel değerini idrak edememelerine ve hata yapmalarına yol açıyor.Aslında sorun "11" sayısıyla başlıyor. İngilizce'de bu sayının özel bir adı varken Türkçe ve bahsedilen diğer dillerde 11 sayısının okunuşu "on" ve "bir" (ilk olarak "on" kelimesi okunuyor) kelimelerinden oluşuyor. Bu sayede çocuklar on rakamdan oluşan sayı sistemini daha iyi anlamanın yanı sıra bir sayıyı oluşturan her rakamın sayısal değerini daha kolay öğreniyor.
Matematik müfredatında okutulan kitaplardan birinin yazarı Doktor Fuson, tüm bunların ufak sorunlar olarak görüldüğünü, bu sorunları çözmek adına atılacak olan adımların daha fazla soruna yol açacağını ve aktif olan hafızanın kapasitesini azaltacağını dile getirdi. Fuson'un "Math Expressions" adlı kitabı, anadili İngilizce olan çocuklara basamak değerlerini öğrenmek konusunda yardımcı oluyor.
Çoğu Doğu Asya ülkesinde birinci sınıflara verilen matematik eğitiminde İngilizce'ye kıyasla anadili Çince olan çocuklar toplama ve çıkarma işlemlerini daha iyi kavrıyor. Anadili Çince olan öğrenciler iki sayıyı toplarken sayıları parçalara ayırıyor ve bu sayıları iki gruba ayırıp ("onlar" ve "birler") topluyor. Örneğin 9 ve 5'i toplarken önce 9'a bir ekleyip sayıyı ona tamamladıktan sonra 4 ekliyorlar. Fuson, bu yöntemin çok basamaklı sayıları toplama ve çıkarma konusunda fayda sağladığını söylüyor.